Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku

W dniu 15 września 2017 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – Nr K-1012-19/17 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 29 września 2017 r. (piątek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Nr K-1012-19/17 w dniu 5 października 2017 r. przeprowadziła pierwszy etap konkursu, tj. selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu i ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, tj. praktycznego sprawdzianu umiejętności (lista załączona została poniżej).

Termin drugiego etapu konkursu ustalony został na dni 16 i 17 października 2017 r. (poniedziałek i wtorek, początek od godz. 8.30) i będzie przeprowadzany zgodnie z ustalonym harmonogramem (harmonogram załączony został poniżej).

Miejsce: sala konferencyjna Nr C101 Sądu Okręgowego w Białymstoku (I piętro, część C budynku Sądu).

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-19/17) w dniach 16 i 17 października 2017 r. przeprowadziła etap drugi konkursu, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do etapu trzeciego konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie z dnia 18 października 2017 r. zawierające listę osób dopuszczonych do etapu trzeciego konkursu oraz harmonogram tego etapu załączone zostało poniżej.

Termin etapu trzeciego konkursu: 26 października 2017 r. (czwartek). Początek godz. 8.30.

Miejsce: sala konferencyjna Nr C101 Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (I piętro, część C budynku Sądu).