Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii OZSS (na zastępstwo)

W dniu 1 września 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosił konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (na zastępstwo) – Nr K-1012-15/17 (0,5 etatu).

Termin składania dokumentów został określony na dzień 22 września 2017 r. (piątek).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na rezygnację jedynego kandydata, który zgłosił swój udział w konkursie.