Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego K.110-4/17