Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku

W dniu 7 czerwca 2017 r. Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosił konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – Nr K-1012-7/17 (1 etat na zastępstwo). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 23 czerwca 2017 r. (piątek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-7/17) w dniu 29 czerwca 2017 r. przeprowadziła etap pierwszy konkursu, tj. selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do etapu drugiego konkursu załączone zostało poniżej.

Termin etapu drugiego konkursu wyznaczony został na dzień 7 lipca 2017 r. (piątek). Początek o godz. 8:00. Szczegółowy harmonogram tego etapu załączony został poniżej. Miejsce: sala klubowa Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (obok bufetu).

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-1717) w dniu 7 lipca 2017 r. przeprowadziła etap drugi konkursu, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do etapu trzeciego konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do etapu trzeciego konkursu oraz harmonogram tego etapu załączone zostało poniżej.

Termin etapu trzeciego konkursu: 18 lipca 2017 r. (wtorek). Początek godz. 8:00.

Miejsce: sala klubowa Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (obok bufetu).

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-7/17) w dniu 18 lipca 2017 r. przeprowadziła etap trzeci konkursu (rozmowę kwalifikacyjną). W dniu 18 lipca 2017 r. wyniki konkursu przedstawione zostały Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 18 lipca 2017 r. opublikowała wyniki konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-7/17 (plik poniżej).