Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki OZSS

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosił konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – Nr K-1012-6/17 (1 etat).

Termin składania dokumentów został określony na dzień 18 maja 2017 r. (czwartek).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-6/17) w dniu 26 maja 2017 r. przeprowadziła pierwszy etap konkursu, tj. wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu (pracy pisemnej).

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do etapu drugiego konkursu załączone zostało poniżej.

Komisja konkursowa ustaliła również, iż drugi etap konkursu (praca pisemna) odbędzie się dnia 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali klubowej (obok bufetu) Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.

Kandydaci przystępujący do tego etapu konkursu proszeni są o posiadanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu).

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-6/17) w dniu 5 czerwca 2017 r. przeprowadziła drugi etap konkursu, tj. pracę pisemną.

Po zakończeniu tego etapu i sprawdzeniu prac pisemnych Komisja konkursowa ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja konkursowa ustaliła również, że trzeci etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. (środa) w siedzibie Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala klubowa, obok bufetu). Początek o godz. 10:00.

Lista osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu oraz szczegółowy harmonogram tego etapu załączone zostały poniżej.

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-6/17) w dniu 14 czerwca 2017 r. przeprowadziła trzeci etap konkursu, tj. rozmowę kwalifikacyjną.

Po zakończeniu tego etapu Komisja konkursowa ustaliła kolejność kandydatów według liczby uzyskanych punktów, uwzględniając kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 16 punktów w trakcie konkursu i co najmniej 4 punkty w trzecim etapie konkursu.

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 14 czerwca 2017 r. przedstawił informację o wynikach konkursu (informacja załączona poniżej).