Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w SO w Białymstoku - Nr K-1012-19/19

W dniu 24 czerwca 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-19/19 (1 etat).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 31 lipca 2019 r. (środa).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W dniu 5 sierpnia 2019 r. Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku poinformowała o braku rozstrzygnięcia Konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-19/19 w związku z brakiem zgłoszeń kandydatów.