Nabór na praktykę absolwencką

W dniu 24 czerwca 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-6/19.

Termin na złożenie dokumentów: do dnia 3 lipca 2019 r. (środa).
W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym ogłoszeniu z dnia 24 czerwca 2019 r.

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-6/19 w dniu 5 lipca 2019 r. przeprowadziła pierwszy etap naboru, tj. selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące drugiego etapu naboru załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 12 lipca 2019 r. (piątek) - początek godz. 9.00.
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku  Nr K-102-6/19 - w dniu 12 lipca 2019 r. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku przedstawiła informację o wynikach naboru (informacja załączona poniżej)