Konkurs na staż urzędniczy (na stanowisko audytora wewnętrznego)

W dniu 29 listopada 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkursu na staż urzędniczy (na stanowisko audytora wewnętrznego) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-18/18 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

W dniu 4 stycznia 2019 r. Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku poinformowała o braku rozstrzygnięcia Konkursu na staż urzędniczy (na stanowisko audytora wewnętrznego) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-18/18 w związku z brakiem zgłoszeń kandydatów.