Nabór na stanowisko robotnika gospodarczego

W dniu 20 sierpnia 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na stanowisko robotnika gospodarczego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-14/18 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

 

Termin składania dokumentów został określony na dzień 4 września 2018 r. (wtorek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej