Nabór na stanowisko rzemieślnika w SO w Białymstoku - Nr K-1012-11/18

W dniu 20 lipca 2018 r. Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na stanowisko rzemieślnika w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-11/18 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu. 

Termin składania dokumentów został określony na dzień 10 sierpnia 2018 r. (piątek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej. 
Informacje dotyczące naboru będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku http://www.bialystok.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”. 
Jednocześnie proszę o dołączenie do powyższej informacji:
- ogłoszenia Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 20 lipca 2018 r. - w zał. 
- załączników do ogłoszenia (2 oświadczeń, klauzuli informacyjnej oraz 1 kwestionariusz) - w zał.