Konkurs na staż urzędniczy (na stanowisko audytora wewnętrznego)

W dniu 2 lipca 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkursu na staż urzędniczy (na stanowisko audytora wewnętrznego) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-10/18 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 18 lipca 2018 r. (środa). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

W dniu 29 sierpnia 2018 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy (na stanowisko audytora wewnętrznego) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-10-/18 - przeprowadziła drugi etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności).

Zawiadomienie dotyczące trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) zamieszczone zostało poniżej.

W dniu 11 września 2018 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy (na stanowisko audytora wewnętrznego) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-10-/18 - przeprowadziła trzeci etap konkursu (rozmowę kwalifikacyjną).

Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 14 września 2018 r. przedstawiła informację o nie dokonaniu wyboru kandydata na staż urzędniczy (na stanowisko audytora wewnętrznego) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (informacja załączona poniżej).