Nabór na stanowisko sekretarki/sekretarza

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na stanowisko sekretarki/sekretarza w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-7/18 (0,7 etatu). Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 8 maja 2018 r. (wtorek).

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej.

Informacje dotyczące naboru, w tym termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko sekretarki/sekretarza w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-7/18 w dniu 14 maja 2018 r. przeprowadziła selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej (wraz z harmonogramem) załączone zostało poniżej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 22 maja 2018 r. (wtorek). Początek godz. 8.00.

Miejsce: sala konferencyjna Nr C101 Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (I piętro, część C budynku Sądu).

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko sekretarki/sekretarza w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-7/18 w dniu 22 maja 2018 r. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.

Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 25 maja 2018 r. przedstawiła informację o wynikach naboru (informacja załączona poniżej).