Konkurs na staż urzędniczy

W dniu 4 stycznia 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – Nr K-1012-1/18 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 19 stycznia 2018 r. (piątek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Nr K-1012-1/18) w dniu 30 stycznia 2018 r. przeprowadziła etap pierwszy konkursu, tj. selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do etapu drugiego konkursu oraz informację o terminie i miejscu etapu drugiego konkursu.

W dniu 16 lutego 2018 r. Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-1/18 przeprowadziła etap trzeci konkursu (rozmowę kwalifikacyjną) i przedstawiła wyniki konkursu Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 21 lutego 2018 r. przedstawiła informację o wynikach konkursu (plik w załączeniu).

Termin i miejsce etapu drugiego konkursu:

  • 7 lutego 2018 r. (środa) - sala konferencyjna Nr C107-C110 Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 (I piętro, część C budynku Sądu) - początek o godz. 8.00,
  • 7 i 8 lutego 2018 r. (czwartek) - sala klubowa Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 (obok bufetu) - początek odpowiednio o godz 9.30 i 8.00.

Do praktycznego sprawdzianu umiejętności w zakresie znajomości wymienionych w ogłoszeniu przepisów prawnych - w dniu 7 lutego 2018 r. kandydaci przystąpią jednocześnie, natomiast do praktycznego sprawdzianu umiejętności w zakresie znajomości obsługi komputera, umiejętności pisania na klawiaturze komputera, znajomości arkusza kalkulacyjnego (Excel) w dniu 7 i 8 lutego 2018 r. kandydaci będą przystępować w kolejności alfabetycznej, po okazaniu dowodu tożsamości.

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-1/18 w dniach 7 i 8 lutego 2018 r. przeprowadziła etap drugi konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) i ustaliła listę osób zakwalifikowanych do etapu trzeciego konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do etapu trzeciego konkursu oraz harmonogram tego etapu załączone zostało poniżej.

Termin etapu trzeciego konkursu: 16 lutego 2018 r. (piątek). Początek godz. 8.30.

Miejsce: sala konferencyjna Nr C101 Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (I piętro, część C budynku Sądu).