Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku

W dniu 7 czerwca 2017 r. Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosił konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – Nr K-1012-7/17 (1 etat na zastępstwo). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 23 czerwca 2017 r. (piątek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.