Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku - Nr K-1012-26/19

  • Drukuj

W dniu 30 września 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-26/19 (1 etat).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 16 października 2019 r. (środa).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W dniu 4 listopada 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-26/19 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dni 13 i 14 listopada 2019 r. (środa i czwartek) - szczegóły w załączonym poniżej zawiadomieniu zawierającym listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz szczegółową informację o terminie i miejscu tego etapu.

W dniach 13 i 14 listopada 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-26/19 przeprowadziła drugi etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 22  listopada 2019 r. (piątek). Początek godz.10.30. 

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zamieszczone zostało poniżej.

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-26/19 w dniu 22 listopada  2019 r. przeprowadziła trzeci etap konkursu, tj. rozmowę kwalifikacyjną i przedstawiła wyniki konkursu Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 25 listopada 2019 r. przedstawiła informację o wynikach konkursu (informacja załączona poniżej).

Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-102-12/19 w dniu 18 grudnia 2019 r. przeprowadziła pierwszy etap naboru, tj. selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej). Zawiadomienie dotyczące drugiego etapu naboru załączone zostało poniżej.

Termin drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) ustalony został na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) - początek godz. 8.00.
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).