Konkurs na stanowisko Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

  • Drukuj

W dniu 18 września 2019 roku Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-24/19 (1 etat).

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.


Termin składania dokumentów został określony na dzień - 14 października 2019 roku (poniedziałek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku"

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-24/19 poinformowała o zmianie terminu drugiego i trzeciego etapu konkursu etapów konkursu.

Termin drugiego etapu konkursu (pracy pisemnej) ustalony został ostatecznie na dzień 13 listopada 2019 r. (środa) - początek godz. 13.15, natomiast termin trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) na dzień 13 listopada 2019 r. (środa) - początek godz. 15.00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu).

W dniu 13 listopada 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-24/19 przeprowadziła drugi i trzeci etap konkursu (pracę pisemną i rozmowę kwalifikacyjną) i przedstawiła wyniki konkursu Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 13 listopada 2019 r. poinformowała o wynikach konkursu (informacja w załączeniu).