Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w SO w Białymstoku - Nr K-1012-20/19

W dniu 12 sierpnia 2019 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-20/19 (1 etat).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.


Termin składania dokumentów został określony na dzień 30 sierpnia 2019 r. (piątek).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W dniu 13 września 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-20/19 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (testu i pracy pisemnej).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 27 września 2019 r. (piątek). Początek godz. 9.00.
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C107-C-110 - I piętro, część C budynku Sądu).

Kandydaci przystępujący do drugiego etapu konkursu proszeni są o posiadanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu).

Zawiadomienie zawierające listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz informację o terminie i miejscu tego etapu załączone zostało poniżej.\

W dniu 27 września 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-20/19 przeprowadziła drugi etap konkursu (test i pracę pisemną) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 8 października 2019 r. (wtorek). Początek godz. 9.00.
Miejsce: siedziba Sadu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu). 

Lista osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu oraz wyniki drugiego etapu (w formie zakodowanej) zamieszczone zostały poniżej.

W dniu 8 października 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-20/19 przeprowadziła trzeci etap konkursu (rozmowę kwalifikacyjną) i przedstawiła wyniki konkursu Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 8 października 2019 r. poinformowała o wynikach konkursu (informacja w załączeniu).