Aktualne oferty pracy

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w SO w Białymstoku - Nr K-1012-20/19

W dniu 12 sierpnia 2019 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-20/19 (1 etat).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Czytaj więcej...