Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1):

Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Białymstoku
Siedziba: ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku odbywa się w następujących celach:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego;
 • zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się;
 • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
 • drobnych spraw życia codziennego;
 • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności;
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw osoby, której dane dotyczą lub wykonywania obowiązków administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym niż wskazane na podstawie przepisów prawa.

W Sądzie Okręgowym w Białymstoku nie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organem nadzorczym zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018.1000) jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor ochrony danych: Kamil Pracki, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.