Wiadomości

Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawie zakazania zorganizowania zgromadzenia w dniu 23.02.19 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny zawiadamia, iż 15 lutego 2019 r. do tutejszego Wydziału wpłynęło odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 lutego 2019 roku znak PG.5310.1.2019 w sprawie zakazania zorganizowania zgromadzenia w dniu 23 lutego 2019 roku.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 18 - 24 lutego 2019 roku

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to idea, która powstała w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Sądy okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku włączając się w powyższe przedsięwzięcie zorganizowały dyżury, podczas których osoby pokrzywdzone na skutek przestępstw mogą uzyskać bezpłatne porady prawne. Informacje dotyczące pełnionych dyżurów w poszczególnych sądach:

Czytaj więcej...

Konkurs na staż urzędniczy (w Oddziale Administracyjnym)

W dniu 22 stycznia 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (w Oddziale Administracyjnym) - Nr K-1012-5/19 (1 etat - na zastępstwo). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Czytaj więcej...

Ostatnio dodane artykuły

Informacje

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Centrala

tel. 85 745 92 00

Biuro Obsługi Interesanta

tel. 85 742 23 46
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytelnia Akt

tel. 85 745 93 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Zdjęcie budynku sądu
  • Zdjęcie budynku sądu
  • Zdjęcie budynku sądu
  • Zdjęcie budynku sądu


Odpowiedź na publikację prasową

W związku z publikacją prasową, opublikowaną w dniu 6 września 2017 r.  w dzienniku Gazeta Wyborcza w dodatku lokalnym Białystok pt. „Sądowa ruletka” chciałbym wyjaśnić i sprostować zawarte tam nieścisłe informacje.

  1. Informacja, że Sąd Okręgowy w Białymstoku oczekuje na decyzję Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, odnośnie powołania wiceprezesa tego sądu, nie jest prawdziwa. Dotychczas Pan Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku z takim wnioskiem (inicjatywą) nie wystąpił do Ministra Sprawiedliwości.
  2. Nieścisła jest informacja dotycząca dotychczasowego czasu niezbędnego do obsadzenia wakujących stanowisk wiceprezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku od chwili zwolnienia stanowiska. W ostatnich latach wiceprezesi Sądu Okręgowego w Białymstoku powoływani byli po upływie kilku miesięcy od dnia wygaśnięcia kadencji poprzednika. Przykładowo zwolnienie funkcji wiceprezesa nastąpiło w dniu 06.10.2014 r. a do powołania nowego wiceprezesa doszło w dniu 01.02.2015 r. Do kolejnego wakatu na tym stanowisku doszło 06.10.2015 r. a do powołania kolejnego wiceprezesa doszło 01.12.2015 r.  Natomiast kadencja wiceprezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Sędzi Katarzyny Topczewskiej upłynęła w dniu 31.08.2017 r.
  3. Nieścisła jest informacja dotycząca dotychczasowego trybu powoływania wiceprezesa sądu okręgowego. Zgodnie z pierwotną treścią art. 24 § 3 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych przed nowelizacją, wiceprezesa sądu okręgowego powoływał Minister Sprawiedliwości spośród sędziów danego sądu okręgowego, na wniosek prezesa tego sądu, po zasięgnięciu opinii kolegium tego sądu i opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego.
  4. Nieścisła jest informacja, że decyzję o mianowaniu wiceprezesa sądu okręgowego podejmuje minister, bez żadnych konsultacji ze środowiskiem. Obsadzenie tego stanowiska wymaga przeprowadzenia przez prezesa sądu okręgowego rozmów z kandydatami. Istnieje także możliwość zaopiniowania kandydata przez kolegium sądu okręgowego. Konieczne jest sporządzenie uzasadnionego pisemnego wniosku o powołanie wiceprezesa. Następnie niezbędne jest przesłanie takiego wniosku drogą służbową do Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który również może przedstawić swoje stanowisko co do kandydata.
    Dodatkowo wyjaśniam, że uprzednie, jak też aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie przewidują żadnego terminu na podjęcie inicjatywy przez prezesa sądu okręgowego w zakresie wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości o powołanie wiceprezesa sądu okręgowego.

Rzecznik prasowy  Sądu Okręgowego w Białymstoku
Wiesław Żywolewski (sędzia Sądu Okręgowego)

Najczęściej czytane

Wokanda

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 poz. 2316 ze zm.).

Czytaj więcej...

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu

w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Czytaj więcej...