Wiadomości

Konkurs na staż urzędniczy (Oddział Kadr)

W dniu 24 maja 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (Oddział Kadr) - Nr K-1012-8/18 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko sekretarki/sekretarza

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na stanowisko sekretarki/sekretarza w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-7/18 (0,7 etatu). Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 8 maja 2018 r. (wtorek).

Czytaj więcej...

Informacja o dniach wolnych

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem A-0220-11/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku dni 4 maja oraz 24 grudnia 2018 roku ustalone zostały dniami wolnymi od pracy. Jednocześnie w dniach 19 maja  (sobota) i 8 grudnia 2018 roku (sobota) ustalone zostały godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Białymstoku od 7:30 do 15:30.

Ostatnio dodane artykuły

Informacje

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Centrala

tel. 85 745 92 00

Biuro Obsługi Interesanta

tel. 85 742 23 46
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytelnia Akt

tel. 85 745 93 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Zdjęcie budynku sądu
  • Zdjęcie budynku sądu
  • Zdjęcie budynku sądu
  • Zdjęcie budynku sądu


Odpowiedź na publikację prasową

W związku z publikacją prasową, opublikowaną w dniu 6 września 2017 r.  w dzienniku Gazeta Wyborcza w dodatku lokalnym Białystok pt. „Sądowa ruletka” chciałbym wyjaśnić i sprostować zawarte tam nieścisłe informacje.

  1. Informacja, że Sąd Okręgowy w Białymstoku oczekuje na decyzję Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, odnośnie powołania wiceprezesa tego sądu, nie jest prawdziwa. Dotychczas Pan Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku z takim wnioskiem (inicjatywą) nie wystąpił do Ministra Sprawiedliwości.
  2. Nieścisła jest informacja dotycząca dotychczasowego czasu niezbędnego do obsadzenia wakujących stanowisk wiceprezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku od chwili zwolnienia stanowiska. W ostatnich latach wiceprezesi Sądu Okręgowego w Białymstoku powoływani byli po upływie kilku miesięcy od dnia wygaśnięcia kadencji poprzednika. Przykładowo zwolnienie funkcji wiceprezesa nastąpiło w dniu 06.10.2014 r. a do powołania nowego wiceprezesa doszło w dniu 01.02.2015 r. Do kolejnego wakatu na tym stanowisku doszło 06.10.2015 r. a do powołania kolejnego wiceprezesa doszło 01.12.2015 r.  Natomiast kadencja wiceprezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Sędzi Katarzyny Topczewskiej upłynęła w dniu 31.08.2017 r.
  3. Nieścisła jest informacja dotycząca dotychczasowego trybu powoływania wiceprezesa sądu okręgowego. Zgodnie z pierwotną treścią art. 24 § 3 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych przed nowelizacją, wiceprezesa sądu okręgowego powoływał Minister Sprawiedliwości spośród sędziów danego sądu okręgowego, na wniosek prezesa tego sądu, po zasięgnięciu opinii kolegium tego sądu i opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego.
  4. Nieścisła jest informacja, że decyzję o mianowaniu wiceprezesa sądu okręgowego podejmuje minister, bez żadnych konsultacji ze środowiskiem. Obsadzenie tego stanowiska wymaga przeprowadzenia przez prezesa sądu okręgowego rozmów z kandydatami. Istnieje także możliwość zaopiniowania kandydata przez kolegium sądu okręgowego. Konieczne jest sporządzenie uzasadnionego pisemnego wniosku o powołanie wiceprezesa. Następnie niezbędne jest przesłanie takiego wniosku drogą służbową do Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który również może przedstawić swoje stanowisko co do kandydata.
    Dodatkowo wyjaśniam, że uprzednie, jak też aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie przewidują żadnego terminu na podjęcie inicjatywy przez prezesa sądu okręgowego w zakresie wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości o powołanie wiceprezesa sądu okręgowego.

Rzecznik prasowy  Sądu Okręgowego w Białymstoku
Wiesław Żywolewski (sędzia Sądu Okręgowego)

Najczęściej czytane

Wokanda

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 poz. 2316 ze zm.).

Czytaj więcej...

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu

w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Czytaj więcej...