Wiadomości

Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego

W dniu 16 stycznia 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-4/19 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko sprzątaczki

W dniu 14 stycznia 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła nabór na stanowisko sprzątaczki w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-3/19 (0,8 etatu). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Czytaj więcej...

Konkurs na staż urzędniczy

W dniu 11 stycznia 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-1/19 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Czytaj więcej...

Ostatnio dodane artykuły

Informacje

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Centrala

tel. 85 745 92 00

Biuro Obsługi Interesanta

tel. 85 742 23 46
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytelnia Akt

tel. 85 745 93 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Zdjęcie budynku sądu
  • Zdjęcie budynku sądu
  • Zdjęcie budynku sądu
  • Zdjęcie budynku sądu


Wyrok w sprawie czterech obywateli narodowości czeczeńskiej oskarżonych w finansowanie terroryzmu

W dniu 7 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok w sprawie czterech obywateli narodowości czeczeńskiej oskarżonych w finansowanie terroryzmu ( sprawa o sygn. akt III K 113/16).

Czterej oskarżeni stanęli pod zarzutem popełnienia dwóch czynów z art. 258  § 2 k.k. i z art. 165 a k.k. tj. zostali oskarżeni o to, że:

  • I. w okresie od maja 2014 r. do października 2014 r. w Białymstoku, Łomży, Warszawie i innych nieustalonych miejscach na terenie RP i Turcji brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej wraz z innymi osobami mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym
  • II. W okresie od maja 2014 r. do października 2014 r. w Białymstoku, Łomży, Warszawie i innych nieustalonych miejscach na terenie RP i Turcji, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brali udział w gromadzeniu i przekazywaniu wartości dewizowych- zagranicznych środków płatniczych w łącznej kwocie 8.950 euro w celu sfinansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym na terenie Syryjskiej Republiki Arabskiej i Republiki Iraku w związku z działaniami na rzecz tzw. Państwa Islamskiego )

Sąd Okręgowy w Białymstoku trzech oskarżonych uznał za winnych popełnienia czynu zarzucanego im w pkt. I, przy czym doszło do zmian w opisie czynu przypisanego w zakresie miejsca działania oskarżonych  (tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych krajów europejskich, w tym Austrii, Niemiec, Francji i Belgii, a także Republiki Turcji oraz Federacji Rosyjskiej), jak też w zakresie sposobu działania (polegającego na gromadzeniu i przekazywaniu pieniędzy i innego mienia ruchomego, w tym butów i innych przedmiotów o charakterze/przeznaczeniu wojskowym, w celu sfinansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym, a w szczególności wsparcia materialnego członków zbrojnych ugrupowań funkcjonujących w ramach struktury organizacji terrorystycznej o nazwie Emirat Kaukaski, prowadzących działalność zbrojną na terytorium Federacji Rosyjskiej, ukierunkowaną na utworzenia na Kaukazie Północnym fundamentalistycznego państwa islamistycznego opartego na prawie szariatu, poprzez poważne zastraszenie wielu osób, zmuszenie władzy publicznej Federacji Rosyjskiej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, jak i wywołania poważnych zakłóceń w ustroju i gospodarce tego państwa oraz polegającą m.in. na popełnianiu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w tym zabójstw).

Za ten czyn każdy z trzech oskarżonych został na podstawie art. 258§2 k.k. skazany na kary 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

Trzej oskarżeni zostali także uznani za winnych popełnienia czynu zarzucanego im w pkt. II. Doszło przy tym do zmiany opisu czynu przypisanego im w zakresie miejsca działania oskarżonych oraz sposobu działania (m.in. gromadzili i przekazywali pieniądze w łącznej kwocie nie mniejszej niż kilkanaście tysięcy euro oraz inne mienie ruchome, tj. buty, w celu sfinansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym, a w szczególności wsparcia materialnego członków zbrojnych ugrupowań funkcjonujących w ramach struktury organizacji terrorystycznej o nazwie Emirat Kaukaski, prowadzących działalność zbrojną na terytorium Federacji Rosyjskiej, ukierunkowaną na utworzenia na Kaukazie Północnym fundamentalistycznego państwa islamistycznego opartego na prawie szariatu, poprzez poważne zastraszenie wielu osób, zmuszenie władzy publicznej Federacji Rosyjskiej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, jak i wywołania poważnych zakłóceń w ustroju i gospodarce tego państwa oraz polegającą m.in. na popełnianiu przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu).

Za ten czyn każdy z trzech oskarżonych został na podstawie art. 165a §1 k.k. w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazany na kary 2 (dwóch) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności.

Wobec trzech skazanych oskarżonych orzeczone zostały kary łączne w wymiarze 2 (dwóch) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności.

Jeden z oskarżonych został uniewinniony od popełnienia zarzucanych mu czynów.

Wyrok nie jest prawomocny.

Najczęściej czytane

Wokanda

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 poz. 2316 ze zm.).

Czytaj więcej...

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu

w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Czytaj więcej...