Informacja o powołaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego

W dniu 12 lutego 2014 roku w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akt powołania do pełnienia urzędu sędziego na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Grażynie Zawadzkiej-Lotko.

Pani Sędzia złożyła wobec Prezydenta RP ślubowanie.