Sędzia Helena Mironiuk przeszła w stan spoczynku

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14 stycznia 2014 roku przeszła w stan spoczynku Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Helena Mironiuk.

Podczas wieloletniej służby Pani Sędzia orzekała w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Białymstoku.