Szybkość i przejrzystość postępowania przed Sądem Okręgowym w Białymstoku

W listopadzie ubiegłego roku fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju opublikowała analizę „Sądy na wokandzie 2013”.  Sądy apelacyjne i okręgowe były oceniane między innymi w kategoriach przejrzystości i dostępu do informacji publicznej oraz szybkości postępowania.

W pierwszej kategorii badano dostępną na stronie sądu e-wokandę, komunikację z pracownikami sądu drogą mailową, telefoniczną, możliwość umówienia się z prezesem sądu w trakcie dyżuru, czas udzielania odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej.

Sąd Okręgowy w Białymstoku otrzymał maksymalną liczbę 15 punktów.

W drugiej kategorii przyznawano punkty w zależności od średniego czasu trwania postępowania w sądzie, wyrażonego w miesiącach.

Sąd Okręgowy w Białymstoku wśród 45 sądów okręgowych w Polsce znalazł się na 3 miejscu. Szybkość postępowania została oceniona na 8 z 10 możliwych do uzyskania punktów.

Więcej szczegółowych informacji pod adresem: http://www.for.org.pl/pl/a/2806,Analiza-17-Sady-na-wokandzie-2013