Akt oskarżenia w sprawie usiłowania zabójstwa

W dniu 2 stycznia 2014 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko oskarżonym Maciejowi O. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. i Januszowi P. o czyn z art. 233 § 1 k.k. w zb. z art. 239 § 1 k.k.

Prokurator zarzucił oskarżonemu Maciejowi O., że w dniu 23 czerwca 2013 r. w Białymstoku  w budynku gospodarczym na posesji  usiłował dokonać zabójstwa  swojego ojca w ten sposób, że działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia go życia, zadał  mu kilka ciosów nożem, powodując u niego obrażenia ciała, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu.

Oskarżony Janusz P. został oskarżony o to, że w dniu 23 czerwca 2013 r. utrudniał postępowanie karne, w ten sposób, że wprowadził w błąd przybyłych na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy policji co do osoby sprawcy przestępstwa oraz okoliczności jego zajścia, wiedząc kto w rzeczywistości był sprawcą, przez co nie zabezpieczono istotnych dowodów, gdyż czynności procesowe były zintensyfikowane w innym miejscu i dotyczyły wymyślonej przez mężczyznę osoby,  a ponadto w dniu 24 czerwca 2013 r. będąc przesłuchiwanym  na komisariacie policji w charakterze świadka złożył nieprawdziwe zeznania, mające służyć za dowód w przedmiotowej sprawie, a polegające na tym, że nieznany mu mężczyzna zadał pokrzywdzonemu kilka ciosów nożem, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia, podczas gdy w rzeczywistości był świadkiem jak Maciej O., syn  pokrzywdzonego, zaatakował ojca nożem zadając mu szereg ran kłutych.

Czyn zarzucany oskarżonemu Maciejowi O. zagrożony jest maksymalnie karą dożywotniego pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 8 lat pozbawienia wolności (art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k.).

Czyn zarzucany oskarżonemu Januszowi P. zagrożony jest maksymalnie karą 5 pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 3 miesięcy pozbawienia wolności (art. 233 § 1 k.k. w z zb. z art. 239 § 1 k.k.)

Oskarżony Maciej O. jest w chwili obecnej tymczasowo aresztowany i przebywa w Areszcie Śledczym. W stosunku do Janusza P. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 2/14.