Akt oskarżenia w sprawie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego śmiercią pokrzywdzonego

W dniu 30 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Urszuli Annie L. o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 k.k.

Prokurator zarzucił oskarżonej, że w dniu 6 sierpnia 2013 r. w Białymstoku w mieszkaniu zadała pokrzywdzonemu cios nożem w klatkę piersiową w okolicy nadłopatkowej lewej, co spowodowało wstrząs krwotoczny, w następstwie krwawienia do jamy opłucnowej lewej, stanowiącej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, na skutek czego pokrzywdzony zmarł w dniu 7 sierpnia 2013 r.

Czyn zarzucany oskarżonej zagrożony jest maksymalnie karą 12 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 2 lat pozbawienia wolności (art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 k.k.)

Oskarżona aktualnie przebywa na wolności. Nie zastosowano w stosunku do niej żadnych środków zapobiegawczych.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 214/13.