Sprawa lustracyjna

W dniu 27 grudnia 2013 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął wniosek Prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Andrzeja K. i o wydanie orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

 Andrzej K. jako radca prawny złożył w OIRP w Białymstoku oświadczenie lustracyjne. Sprawę zarejestrowano pod sygn. III K 211/13. Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy wszczął postępowanie lustracyjne wobec Andrzeja K.