Akt oskarżenia w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym na ogródkach działkowych

W dniu 23 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Urszuli D. i Karolowi Michałowi K. o czyn z art. 158 § 3 k.k.

Prokurator zarzucił oskarżonym, iż w nocy z 2 na 3 września 2013 r. w Białymstoku, w altance przy ulicy Ciołkowskiego, działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w ten sposób, że zadawali ciosy pięściami i kopali pokrzywdzonego po całym ciele, a w szczególności w głowę, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała, które w efekcie doprowadziły do jego zgonu.

Czyn zarzucany oskarżonym zagrożony jest maksymalnie karą 10 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 1 roku pozbawienia wolności (art. 158 § 3 k.k.)

Oskarżeni w chwili obecnej są tymczasowo aresztowani i przebywają w Areszcie Śledczym.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 206 /13.