Akt oskarżenia w sprawie dyskryminacji

W dniu 12 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko oskarżonym Przemysławowi M., Karolowi L., Mateuszowi S. o czyny z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k., z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k., oskarżonym Arturowi Ł. i Kewinowi P. o czyn art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k., z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k., z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oskarżonemu Piotrowi Ch. z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 119 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k.,

Prokurator zarzucił oskarżonym, iż w dniu 29 czerwca 2013 r. w Białymstoku wspólnie i w porozumieniu, stosowali przemoc wobec obywatela Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej z powodu jego przynależności narodowej w ten sposób, że wzięli udział w jego pobiciu narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 k.k., rzucając w pokrzywdzonego butelkami i kamieniami oraz usiłując uderzyć pokrzywdzonego młotkiem i rękoma, celem spowodowania obrażeń, które to działania nie odniosły zamierzonego celu, ze względu na zdecydowaną postawę pokrzywdzonego. Oskarżeni stanęli także pod zarzutem, iż tego samego dnia działając wspólnie i w porozumieniu stosowali przemoc wobec trójki obywateli Federacji Rosyjskiej  narodowości czeczeńskiej z powodu ich przynależności narodowej, w ten sposób, że dokonali wybicia szyb okiennych w mieszkaniu zajmowanym przez rodzinę cudzoziemców, poprzez rzucanie w szyby młotkiem, butelką i innym przedmiotem, w wyniku czego narazili na bezpośrednie niebezpieczeństwo, co najmniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, dwumiesięczną pokrzywdzoną, powodując u niej obrażenia ciała na czas nie przekraczający 7 dni oraz powodując straty materialne o wartości 636 złotych.

Oskarżeni Artur Ł. i Kewin P. zostali oskarżeni również o posiadanie środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste (art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii).

Czyn zarzucany oskarżonym zagrożony jest maksymalnie karą 5 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 3 miesiące pozbawienia wolności (art. 119 § 1 k.k.).

Oskarżeni Przemysław M., Karol L., Mateusz S., Artur Ł. i Kewin P. są w chwili obecnej tymczasowo aresztowani i przebywają w Areszcie Śledczym. W stosunku do oskarżonego Piotra Ch. nie zastosowano środków zapobiegawczych.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 195/13.