Akt oskarżenia w sprawie rozboju w Wasilkowie

W dniu 10 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi W. o czyn z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 157 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 276 k.k., art. 245 k.k., art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., Markowi Wojciechowi K o czyn z art. 280 § 2 k.k., Jadwidze K. o czyn z art. 280 § 2 k.k. i z art. 245 k.k.

Prokurator zarzucił oskarżonym, iż w dniu 22 września 2013 r. w Wasilkowie, działając wspólnie i porozumieniu, po uprzednim wejściu do domu dokonali rozboju na czterech pokrzywdzonych, w ten sposób, że posługując się nożem oraz stosując przemoc w postaci bicia jednego z pokrzywdzonych pięścią po twarzy oraz kopaniu po żebrach i piersi, grożąc pozbawieniem życia, biciem pięściami po twarzy oraz kopnięciu w głowę innego pokrzywdzonego, uderzeniu w twarz, biciu paskiem od spodni po głowie i tułowiu trzeciej pokrzywdzonej, grożąc natychmiastowym użyciem przemocy w postaci obcięcia palca  czwartej pokrzywdzonej zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 105 zł,  dwa telefony komórkowe, srebrną obrączkę, dwa łańcuszki. W wyniku zdarzenia jeden z pokrzywdzonych doznał obrażeń ciała na czas przekraczający 7 dni, drugi zaś doznał obrażeń ciała na czas nie przekraczający 7 dni.

Oskarżona Jadwiga K. stanęła również pod zarzutem popełnienia czynu z art. 245 k.k. (wywieranie wpływu na pokrzywdzonych jako potencjalnych świadków), zaś Mariusz W. czynu z art. 276 k.k. (zniszczenie dowodu osobistego), art. 245 k.k. (wywieranie wpływu na pokrzywdzonych jako potencjalnych świadków), art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. (kradzieży)

Czyn zarzucany oskarżonym zagrożony jest maksymalnie karą 15 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 3 lat pozbawienia wolności (art. 280 § 2 k.k.)

Oskarżeni w chwili obecnej są tymczasowo aresztowani i przebywają w Areszcie Śledczym.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 194/13.