Akt oskarżenia w sprawie kradzieży gazu

W dniu 3 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi N., Adamowi Krzysztofowi T., Andrzejowi O., Ireneuszowi B., Kamilowi Mateuszowi H. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Prokurator zarzucił oskarżonym, iż w okresie od 5 lutego 2012 r. do 2 czerwca 2012 r. w Sokółce i w innych miejscowościach, realizując z góry powzięty cel zaboru gazu, pięciokrotnie dokonali kradzieży łącznie 102.080 kg gazu propan-butan o łącznej wartości 393.361,40 zł na szkodę przedsiębiorstwa, w ten sposób, że Dariusz N. polecał swemu podwładnemu – kierownikowi Terminalu Paliw Płynnych Orlen Gaz w Sokółce Adamowi Krzysztofowi T. napełnianie przysyłanej przez Ireneusza B., a kierowanej przez Kamila H. cysterny, którą następnie pracownik Terminalu Andrzej O. na polecenie Adama Krzysztofa T., po godzinach pracy i poza ewidencją terminalu, tankował gazem oraz sporządzał nierzetelne kwity wagowe umożliwiające kierowcy cysterny opuszczenie terminalu.

W stosunku do oskarżonych Dariusza N. i Adama Krzysztofa T. prokurator złożył wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy na zasadzie art. 335 § 1 k.p.k.

Czyn zarzucany oskarżonym zagrożony jest maksymalnie karą 10 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 1 roku pozbawienia wolności (art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.)

W stosunku do oskarżonych stosowane są nieizolacyjne środki zapobiegawcze.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 191/13.