Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Białymstoku

W dniu 28 listopada 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Markowi M. oskarżonemu o czyn z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 10 § 2 k.k.

Prokurator zarzucił nieletniemu, że w dniu 11 czerwca 2013 r. w Białymstoku przy ul. Powstańców 12 zabił pokrzywdzonego w związku z usiłowaniem dokonania rozboju, w ten sposób, że po wejściu do sklepu spożywczego, grożąc użyciem noża zażądał wydania pieniędzy, a wobec stanowczej postawy pokrzywdzonego, który chciał go powstrzymać, zadał mu dwa uderzenia nożem w plecy powodując obrażenia ciała, które w konsekwencji skutkowały śmiercią pokrzywdzonego w czasie jego transportu przez karetkę pogotowia ratunkowego do szpitala.

Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony jest maksymalnie karą 15 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 12 lat pozbawienia wolności (art. 148 § 2 pkt 2 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 10 § 2 k.k.).

Oskarżony Marek M. jest chwili obecnej tymczasowo aresztowany i przebywa w Schronisku dla Nieletnich

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 189/13