Sprawa lustracyjna

W dniu 31 października 2013 r. wpłynął do Sądu Okręgowego w Białymstoku wniosek Prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Leona S. kandydata na radnego Rady Gminy Czeremcha.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 177/13