Akt oskarżenia w sprawie usiłowania oszustwa

W dniu 1 października 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Markowi R. oskarżonemu o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

Prokurator zarzucił podsądnemu, że w dniu 06.04.2012 r. w Białymstoku, działając  w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Sądu Okręgowego I Wydziału Cywilnego w Białymstoku, wskazując iż po jego stronie istniała wierzytelność w kwocie 300.000 złotych, wynikająca z weksla sporządzonego w dniu 2.11.2009 r. przez pokrzywdzoną, podczas gdy takie zobowiązanie po jego stronie nie istniało, zaś  oskarżony wykorzystując wiek, stan zdrowia, wprowadził w błąd pokrzywdzoną co do istoty i charakteru złożonego podpisu, przy czym mienie, którym miała rozporządzać pokrzywdzona stanowiło mnie znacznej wartości.

Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony jest maksymalnie  karą  10 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara  1 roku pozbawienia wolności (art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.)

Oskarżony Marek R.  przebywa na wolności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III   K 161/13