Akt oskarżenia w sprawie podrobienia weksli in blanco

W dniu 3 października 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi W. oskarżonemu o czyn z art. 310 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Prokurator zarzucił podsądnemu, że w bliżej nieustalonym czasie nie wcześniej niż w dniu 1.04.2008 r. i nie później niż w dniu 18.04.2008 r. w Łapach, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zawierając umowę leasingu operacyjnego z Millenium Leasing dokonał podrobienia dwóch weksli własnych in blanco poprzez nakreślenie na odwrocie weksli „poręczam imię i nazwisko ustalonej osoby” przy czym czyn ten stanowił wypadek mniejszej wagi.

Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony jest maksymalnie  karą  25 lat pozbawienia wolności , zaś dolną granicą jest kara  5 lat pozbawienia wolności (art. 310 §  1 k.k.), przy czym zgodnie z art. 310 § 3 k.k. w wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Oskarżony Tomasz W.  przebywa na wolności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 164/13