Informacja o powołaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego

W dniu 4 września 2013 roku w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akt powołania do pełnienia urzędu sędziego na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Pani Beacie Wojtasiak.

Pani sędzia złożyła wobec Prezydenta RP ślubowanie.