Informacja o uchwale Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie zawierającej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 10-13 września 2013 roku podjęła uchwały zawierające między innymi wnioski skierowane do Pana Prezydenta o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku – Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Bożenę Sztomber, Grażynę Urszulę Zawadzką-Lotko oraz Macieja Andrzeja Głosa.