Akt oskarżenia w sprawie kradzieży w SKOK im. Stefczyka

W dniu 2 września 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła sprawa oskarżonej Eweliny K. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. oraz art. 276 k.k. wraz z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego.

Prokurator zarzucił podsądnej, że w okresie od 25 listopada 2010 r. do 26 lipca 2012 r. w Białymstoku działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej zabrała w celu przywłaszczenia stanowiące mienie znacznej wartości 213.346,11 zł ze SKOK imienia Stefczyka, w ten sposób, że pracując tam jako starszy opiekun finansowy pozorowała składanie przez klientów dyspozycji wpłacania gotówki, tworząc przy tym potwierdzenia odebrania pieniędzy, na których podrabiała podpisy.

Czyn zarzucany oskarżonej zagrożony jest maksymalnie karą 10 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara jednego roku pozbawienia wolności.

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III K 147/13.