Informacja o powołaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego

W dniu 5 lutego 2013 roku w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty powołania do pełnienia urzędu sędziego na stanowiska:

  • Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Panu Leszkowi Ciulkinowi,
  • Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Panu Karolowi Jaszkowskiemu.

Sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.