Obwieszczenie o zwolnieniu dwóch stanowisk sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 stycznia 2013 roku Pan Minister Sprawiedliwości obwieścił o zwolnieniu dwóch stanowisk sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku. Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Polskim z dnia 31 stycznia 2013 roku pod poz. 45. Planowane jest obsadzenie dwóch wolnych stanowisk sędziego w pionie cywilnym tutejszego Sądu.