Sędzia Grażyna Rogowska przechodzi w stan spoczynku

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2013 roku przechodzi w stan spoczynku Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Grażyna Rogowska.

Podczas wieloletniej służby Pani Sędzia orzekała w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.