Akt oskarżenia w sprawie oszustw dokonanych w VB Leasing Polska S.A., bankach i innych instytucjach finansowych

W dniu 2 stycznia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi S., Łukaszowi B., Arsenowi O., Cezaremu W., Monice Annie Ł. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. i inne, Andrzejowi B

 o czyn z art.  286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., Januszowi Bogusławowi K. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., Piotrowi Janowi W. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k., Natalii B. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., Aleksandrze Elżbiecie U. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k., Jacentemu Romanowi W. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 k.k.

Prokurator zarzucił oskarżonym szereg oszustw w różnych bankach i innych instytucjach finansowych, polegających na uzyskaniu kredytów, leasingów w okresie od 9 maja 2008 r. do r. lutego 2010 r. na podstawie nierzetelnych dokumentów, dzięki którym doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem VB Leasing Polska S.A. w postaci wypłat prowizji odnośnie zawartych umów leasingowych, w czym znaczącą rolę odgrywał Mariusz S. - jako osoba zatrudniona na umowę o współpracy gospodarczej z VB Leasing Polska S.A. Szkodę poniosły również banki w związku z udzieleniem kredytów. Oskarżonym zarzucono podrabianie różnego rodzaju dokumentów, w szczególności zaświadczeń o zatrudnieniu i o dochodach, które przydatne im były przy uzyskaniu kredytów i innych drobnych pożyczek w bankach.

Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karami do 8 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 6 miesięcy pozbawienia wolności (art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k.), zaś czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 1 roku pozbawienia wolności.

W stosunku do oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policji, poręczenia majątkowego.

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III K 2/13.