Akt oskarżenia w sprawie zdarzenia w okolicach klubu Prognozy znajdującego się na ul. Lipowej

W dniu 2 stycznia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia w sprawie zdarzenia w okolicach Klubu Prognozy znajdującego się na ul. Lipowej w Białymstoku.

Oskarżenie skierowano przeciwko Piotrowi G. o czyn z art. 156 § 3 k.k., Arturowi W., Marcinowi K., Krzysztofowi Andrzejowi J., Rafałowi J. o czyn z art. 158 § 1 k.k. i o czyn z art. 162 § 1 k.k., Piotrowi K. o czyn z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k. i o czyn z art. 162 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k. oraz Piotrowi O. i Zdzisławowi Januszowi P. o czyn z art. 162 § 1 k.k.

Prokurator zarzucił:

  • oskarżonemu Piotrowi G., że w dniu 8 kwietnia 2012 r. w Białymstoku przy ulicy Lipowej zadał uderzenie pięścią w twarz pokrzywdzonemu Krzysztofowi K., w wyniku czego upadł on do tyłu, uderzając głową o kamienne płyty chodnika, doznając obrażeń, których następstwem była śmierć pokrzywdzonego w dniu 10 kwietnia 2012 r.;
  • oskarżonym Arturowi W., Marcinowi K., Piotrowi K., Krzysztofowi Andrzejowi J., Rafałowi. J., że w tym samym dniu w Klubie Prognozy przy ul. Lipowej wzięli udział w pobiciu Łukasza K. w ten sposób, że uderzali go pięściami i szarpali, a gdy ten upadł – kopali go po całym ciele narażając pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub kwalifikowanego rozstroju zdrowia;
  • oskarżonym Arturowi W., Marcinowi K., Piotrowi K., Krzysztofowi Andrzejowi J., Rafałowi. J., Piotrowi O., Zdzisławowi Januszowi P., że w czasie i miejscu jak wyżej nie udzielili pomocy nieprzytomnemu pokrzywdzonemu Krzysztofowi K. znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia.

Czyn zarzucony oskarżonemu Piotrowi G. zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 2 lat pozbawienia wolności (art. 156 § 3 k.k.), zaś czyny zarzucane pozostałym oskarżonym - z art. 162 § 1 k.k. i z art. 158 § 1 k.k. zagrożone są karami pozbawienia wolności do lat 3.

W stosunku do oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policji, poręczenia majątkowego.

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III K 1/13.