Były trener domaga się od Jagiellonii premii za awans do Ekstraklasy w sezonie 2006/2007

W dniu 29.04.2011 r. wpłynął do Sądu Okręgowego w Białymstoku pozew byłego trenera przeciwko Jagiellonii Białystok Sportowej Spółki Akcyjnej o zasądzenie premii za awans do Ekstraklasy w sezonie 2006/2007. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą V P 6/11.

 

Premia ta wyrokiem z 22 października 2009 r. została zasądzona przez Piłkarski Sąd Polubowny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jagiellonia zasądzoną kwotę 2 lutego 2010 r. przelała na rachunek bankowy trenera. Jednak prawomocnym wyrokiem z 9 czerwca 2010 r. Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, na skutek wniesienia skargi przez Jagiellonię, uchylił wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej. W konsekwencji klub złożył do Sądu Okręgowego w Białymstoku pozew skierowany przeciwko trenerowi o zwrot premii za awans do Ekstraklasy w sezonie 2006/2007 (sygn. akt V Pm 1/11).

Postępowanie w sprawie V Pm 1/11 zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sporu w sprawie V P 6/11. Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania zaskarżył pełnomocnik klubu.