Komunikat w sprawie rozboju i szeregu kradzieży na terenie szpitala i jednej z białostockich firm.

W dniu 2 czerwca 2011 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Marcinowi K. Prokurator zarzucił mu, iż w dniu 20 stycznia 2011 roku wtargnął do mieszkania pokrzywdzonej, po czym skierował ostrze noża w jej stronę, żądając wydania pieniędzy.

Marcin K. został ponadto oskarżony o dokonanie szeregu kradzieży z włamaniem do szafek pracowniczych na terenie jednej z białostockich firm oraz kradzieży na terenie szpitala, gdzie wykorzystywał fakt pozostawienia przez pacjentów dokumentów i pieniędzy w szafkach.

Zarzucanych czynów dopuścił się w warunkach recydywy.

Marcin K. w chwili obecnej jest tymczasowo aresztowany i przebywa w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Odbywa jednocześnie karę pozbawienia wolności wymierzoną w innej sprawie.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 93/11.