Jagiellonia domaga się od trenera zwrotu premii za awans do Ekstraklasy w sezonie 2006/2007

W dniu 21.03.2011 r. wpłynął do Sądu Okręgowego w Białymstoku pozew Jagiellonii Białystok Sportowej Spółki Akcyjnej skierowany przeciwko trenerowi Jagiellonii o zwrot premii za awans do Ekstraklasy w sezonie 2006/2007.

 

Premia wyrokiem z 22 października 2009 r. została zasądzona przez Piłkarski Sąd Polubowny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jagiellonia zasądzoną kwotę 02 lutego 2010 r. przelała na rachunek bankowy trenera.

Prawomocnym wyrokiem z 09 czerwca 2010 r. Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, na skutek wniesienia skargi przez Jagiellonię, uchylił wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zdaniem klubu wypłacona premia jest świadczeniem nienależnym, gdyż odpadła podstawa prawna tego świadczenia tj. wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego.