Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne lekarzy weterynarii, wykonujących czynności w ramach umów zlecenia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku zakwestionował decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lekarzy weterynarii, wykonujących czynności w ramach umów zlecenia.

Do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęły odwołania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w których stwierdzono podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym piętnastu lekarzy weterynarii z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia na rzecz Inspektoratu. Organ rentowy uznał, że przychód otrzymywany przez lekarzy z tego tytułu jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie przychodem uzyskiwanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Terminy pierwszych rozpraw zostały wyznaczone na początek kwietnia 2011 r.