Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Akcja prowadzona będzie w dniach 21-26 lutego 2011 r. To jedna z form zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w dniach od 21 do 25 lutego 2011 roku (poniedziałek - piątek) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, w sali nr 159, w godzinach od 10:00 do 14:00 pełnić będą dyżury asystenci sędziego celem udzielania informacji prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem.