Akt oskarżenia w sprawie przywłaszczenia mienia w spółce z o.o.

W dniu 3 stycznia 2011 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Barbarze B.- głównej księgowej, będącej jednocześnie członkiem zarządu spółki z .o.o. i Annie P. –kasjerce w spółce z o.o.

Barbara B. stanęła między innymi pod zarzutem tego, że w okresie od 24 sierpnia 2001 roku do 31 grudnia 2008 roku w Białymstoku będąc zobowiązana do zajmowania się sprawami finansowymi spółki nadużyła udzielonych jej uprawnień, w ten sposób, że dokonywała samodzielnie i w porozumieniu z zatrudnioną w spółce kasjerką Anną P. fikcyjnych wpłat do banku, wypłat gotówki na podstawie fikcyjnych delegacji służbowych w celu ukrycia niedoboru gotówki w kasie, czym wyrządziła szkodę w łącznej kwocie 1.208.672,81 złotych.

Anna P. stanęła zaś pod zarzutem między innymi tego, że okresie od grudnia 2001 roku do 31 grudnia 2008 roku w Białymstoku, będąc kasjerką w porozumieniu z Barbarą B. przywłaszczyła z kasy powierzone jej mienie w postaci gotówki, stanowiące utarg z prowadzonej działalności, czym spowodowała szkodę w kwocie 171.217,55 złotych na szkodę spółki z o.o.

Oskarżone Barbara B. i Anna P. przebywają na wolności. Nie zastosowano w stosunku do nich żadnych środków zapobiegawczych.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 2/11.