Komunikaty Zespołu Prasowego

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Białymstoku

W dniu 3 grudnia 2012 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Joannie Brygidzie A.

Czytaj więcej...

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, iż Sędzia Sądu Okręgowego Pan Krzysztof Chojnowski – Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 30 listopada 2012 roku odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i złożył uroczyste ślubowanie.

Obwieszczenie o zwolnieniu stanowiska sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 października 2012 roku Pan Minister Sprawiedliwości obwieścił o zwolnieniu stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku. Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Polskim z dnia 19 listopada 2012 roku pod poz. 854. Planowane jest obsadzenie wolnego stanowiska sędziego w pionie karnym tutejszego Sądu.

Sędzia Danuta Jankowicz przeszła w stan spoczynku

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 września 2012 roku na mocy uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie przeszła w stan spoczynku Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Danuta Jankowicz.

Podczas wieloletniej służby Pani Sędzia kierowała V Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jako jego Przewodnicząca i orzekała w tym Wydziale.

Serdecznie dziękujemy za trud i wysiłek włożony przez lata pracy.